Monday, March 31, 2014

Niliokolewa Toka kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ya 2

Sura ya 2: Kuingizwa Kundini

Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.” (Mithali 14:12).


Bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka; maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya; asema Mungu wangu.” (Isaya 57:20-21).


Maisha nje ya Yesu ni vivyo hivyo kama yanavyosema maandiko hayo hapo juu. Niliondoka kijijini kwangu nikiwa na Naira 50 pamoja na anwani niliyopewa na Alice, nikitaraji kutorokea kwenye uhuru na raha pamoja na yote yanayoandamana navyo. Lakini kama utakavyoona baadaye, hali halisi ilikuwa tofauti kabisa na mawazo yangu ya kitoto yalivyokuwa. Nilipofika Lagos, kulikuwa kuzuri sana machoni mwangu na nikailinganisha na mbinguni; japo sijui mbingu zenyewe zikoje. Niliona majengo yote yale marefu na ya kuvutia na kwenye kila uso wa mtu niliona furaha (ndivyo nilivyowaza). Watu walionekana wako bize sana huku kila mmoja akiwa na shughuli zake. Nilifurahi na kusema moyoni, “Sasa najua kuwa niko huru!” 

Nilifika Akintola Road, Victoria Island na kupokewa vizuri na Alice na wazazi wake. Wazazi walinifahamu mimi pamoja na historia yangu maana tulitoka kijiji kimoja; lakini hawakujua uhusiano kati yangu na binti yao. Alice alinitambulisha kwao kama mwanamume ‘aliyemchagua’ kuolewa naye. Wazazi wake walishtuka sana lakini baada ya majadiliano naye, walikubali kwa masharti kwamba wataniendeleza kielimu. Alice alikataa mapendekezo yao na akaomba kwamba niruhusiwe kuishi naye kwenye nyumba yake. Wazazi walikataa lakini akasisitiza. Walikuwa na mabishano makali kwa muda wa siku nne na kwa namna nisiyoweza kuielewa, walikubali nami nikahamia kwa Alice.  

Alice, msichana mrembo sana, aliniambia kuwa yeye ni mhasibu kwenye Standard Bank na kwamba atanifanya niwe tajiri na kunipa kila nikitakacho maishani; na kasema, “Wewe tulia tu kwanza na ufurahie maisha!”


Mtazamo wangu wa kwanza kuhusu Lagos ulikuwa kweli hata hivyo. Miezi michache iliyotangulia nilikuwa kwenye kijiji kidogo katika kibanda kidogo huku nikiwa nimezungukwa na chuki, njaa na mateso; na sasa niko hapa – naishi kwenye jiji kubwa, kwenye nyumba yenye samani nzuri, na ‘mke’ mrembo ambaye aliahidi kunipatia kila kitu kizuri maishani!  Alinipatia zawadi nyingi, fedha, mavazi, ‘mapenzi’, n.k. Sikujua kuwa dunia imejaa ‘vitu vizuri’ namna hii. Ibilisi hakika ni mdanganyifu! Maandiko yanasema vizuri:  Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu; mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele.” (Yohana 10: 10). Mpendwa msomaji, ibilisi hana zawadi ya bure! Chochote akupacho ni lazima mbadilishane na roho yako. Hali hii ya raha ilidumu kwa muda mfupi sana. Baada ya miezi mitatu, mambo ya ajabu yalianza kutokea.

Mambo ya Ajabu

Siku moja niliamka usiku wa manane na kukuta joka kubwa liko pembeni yangu. Nilitaka kupiga kelele lakini sikuweza. Siku zingine usiku ningeamka na kukuta mwili wa Alice uko kama kioo, yaani unaweza kuona hadi upande wa pili. Nyakati zingine za usiku, aliweza kutoweka na kurudi tena. Wakati mwingine nilisikia sauti za ajabuajabu za watu wakicheza sebuleni, n.k. Sikuweza kuvumilia zaidi mambo haya ya kutisha, hivyo niliamua kumwuliza. Mwitikio wake wa kwanza ulikuwa ni vurugu na kunionya kwa nguvu sana. Alisema, “Usiniulize swali hili tena vinginevyo nitakushughulikia!”

Kuanzia hapo nilijua kuwa maisha yangu yamo hatarini. Nikatamani mateso yangu ya kijijini kuliko hiki nilichojiingiza kwacho. Nikawa namwogopa sana Alice. Zilipita siku mbili na akaja kwangu na tabasamu, zawadi pamoja na kunikumbatia. Aliniambia jinsi alivyonipenda na kunijali na akanitia moyo kuwa nisiogope; na akaniahidi kuwa atanifanya niwe tajiri, n.k. Pia aliniambia,  Siku moja utajua yote ninayoyajua!” Tulirudiana na maisha yakaendelea kama mwanzo. Ndani yangu nilijua kuwa niko hatarini lakini nitatorokaje? Na nitaenda wapi? Ni muhimu kujua hapa kuwa wazazi wa Alice hawakujua kuwa binti yao, japo alikuwa mdogo, alikuwa amezama kabisa kwenye ibada za kishetani; na alinionya sana kuwa, kama napenda maisha yangu, nisiwaambie kamwe wazazi wake ukweli huo. Mpendwa msomaji, unaweza kupata picha ya msichana wa miaka 20 akifanya mambo haya? Kule nje, dunia ilimwona kama msichana mrembo asiye na madhara, anayefanya kazi kwenye benki kubwa. Lakini ukweli ni kuwa alikuwa ajenti wa ibilisi. Wako kina Alice wengi duniani leo kama ambavyo utafahamu kwenye kitabu hiki hapo baadaye.

Ugunduzi wa Kutisha

Siku moja, alipoondoka kwenda kazini, niliamua kuikagua nyumba. Pamoja na udogo wa Alice, nyumba ile ilikuwa imejaa samani nzuri sana. Alikuwa na mafriji manne na nilipofungua mojawapo, niliona mafuvu ya watu, sehemu mbalimbali za miili ya watu – ambazo ni mbichi na zilizokauka! Ndani ya dari kulikuwa na viunzi (skeletons). Kwenye kona mojawapo ya chumba kingine, niliona (ambacho nilikuja kukijua baadaye kama  ‘chamber’) mtungi ambao ulijazwa damu na mti mdogo uko katikati ya mtungi huo, kibuyu pamoja na nguo nyekundu pembeni yake. Sikuweza kuendelea zaidi. Sasa nilijua kuwa nimeshakufa mimi; na hasa kwa kuwa sikuwa na mahali pa kukimbilia! Nilitoa maisha yangu kwa chochote kitakachonikuta – iwe ni kuishi au kufa na nikafunga kinywa changu kabisa. Alice alirudi kutoka kazini na kwa namna alivyoniangalia, nilijua kuwa tangu ofisini kwake alishajua nilichofanya kwenye nyumba yake.
 
Kukutana na Ulimwengu wa Ibada za Kishetani

Siku iliyofuata, aliniomba nifuatane naye kwenye mkutano. Tayari nilikuwa mateka na sikuwa na jinsi. Tulienda kwenye jengo moja kubwa sana nje ya Lagos. Tulipofika, (jengo lile lilikuwa na ukumbi wa mikutano wa chini ya ardhi), nilielekezwa na Alice niingie kinyumenyume. Naye pia alifanya vivyo hivyo. Ukumbi ulikuwa mkubwa sana ukiwa na vijana wa kike na kiume takriban 500 waliokaa kwenye duara; na juu yao alikaa kiongozi wao, mwanamume ambaye alikuwa na kichwa tu bila kiwiliwili!  Baadhi ya hawa vijana walikuwa ni wanafunzi, wanachuo, walimu, n.k. Alice alibonyeza kitufe ukutani na kiti kikatokea toka ardhini, nami nikakaa. Alifanya hivyohivyo na kingine kikatokea naye akakaa. Alinitambulisha kwenye kundi kama mshiriki mpya nao wakapiga makofi na kunikaribisha. Alice alipandishwa cheo kwa ajili ya hili. Katika vyote walivyojadili kwenye mkutano ule sikuelewa hata kimoja. Mwishowe, wakati tunajiandaa kuondoka, niliambiwa na kiongozi, nirudi peke yangu siku iliyofuata. Hii ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kukutana na ulimwengu wa waabudu shetani. 

Usiku uleule, kwenye saa nane usiku (na huu ni muda wa kawaida wa mikutano na operesheni za hatari za nguvu za giza na maajenti wao), Alice aliniamsha na kunionyesha mambo fulanifulani. Alisema, “Mimi si binadamu wa kawaida. Mimi ni nusu binadamu na nusu roho lakini zaidi ni roho. Unachoona kwenye ‘chamber’ yangu ndicho ninachotumia wakati wa sala zangu kila asubuhi, ili kwamba zile roho ziniongoze kwa siku nzima. Na kuhusu viunzi (skeletons), nitakuja kukueleza baadaye.”

Sikusema neno lolote! Alitoa baadhi ya vitabu kuhusiana na mambo ya giza kwa ajili ya mimi kusoma, na kwa sababu ya akili yangu ya kutaka kujua, niliamua kuvizoma. Kwa muda mfupi, nikawa nimevutiwa; na yeye naye akagundua kuwa nimevutiwa navyo. Bila ya mimi kujua, alipeleka jina langu kwenye chama cha waabudu shetani kule India.

Kama nilivyokuwa nimeelekezwa jana yake, siku iliyofuata nilienda kwenye lile jengo peke yangu na nikakutana na watu nane wengine pamoja na baadhi ya mashahidi. Tulikuwa tunaingizwa kwenye kundi. Tuliitwa hadi katikati ya ukumbi na tukafanyiwa mambo yafuatayo:

  • Tulipakwa mwilini utomvu fulani. Hii inakufanya ustahili kuwa mwanachama kamili.
  • Tulipewa kimiminika kama mafuta kwenye glasi tukanywa. Hii inakufanya ustahili kuwa ajenti.
  • Tulipakwa kichwani kitu kama unga. Hii inakufanya ustahili kujua siri zao.


Bila mimi kujua, sherehe hii ya kuingizwa kundini nayo ilikuwa inarekodiwa India na siku iliyofuata nilipokea barua kutoka kwao. Humo ndani nilielekezwa nipake barua ile damu yangu na kuituma kwao tena kwa njia ambayo waliielezea - si kwa njia ya posta. Nilifanya hivyo. Kuanzia hapa, kulikuwa hakuna kurudi nyuma. Kurudi nyuma ilimaanisha kifo kama ambavyo ulikumbushwa tena na tena; nami nilijua kuwa hakukuwa na tumaini tena kwangu!

No comments:

Post a Comment