Sunday, December 21, 2014

Kubatizwa kwa Moto Uwakao - 7
Bwana alizungumza waziwazi. Wakati huu, shughuli za kiroho za makanisa zinapingana na kile ambazo niliwakusudia. Viongozi na waumini wananiabudu kimazoea tu na wananijua kwa nadharia tu za vitabuni. Iweni na shauku kubwa kisha mnijie Mimi.


Bwana wetu ana shauku ya kutuonyesha uhalisia wa kuingia kwenye mapambano ya kiroho dhidi ya mapepo wabaya na kufungua macho yetu ya kiroho ili kwamba tuweze kuona moja kwa moja Mbinguni, kuzimu, malaika na shetani. 

Saturday, December 13, 2014

Kubatizwa kwa Moto Uwakao - 6====  SIKU YA 13  ==== 

Kim, Joo-Eun 

Leo yalikuwapo mashambulizi makubwa kutoka kwa mapepo. Wakati ninaomba, nilipelekwa hadi kwenye sehemu yenye giza, ambayo nilijua kuwa ni kuzimu. Niliona mapepo mengi ambayo yalikuwa yamezunguka kiumbe kikubwa kiovu. Kiumbe hiki kikubwa kilionekana kina hamaki pamoja na hofu. Kilipiga kelele na kuhaha huku na huku, na kuonekana kimechanganyikiwa na kisichokuwa na utulivu.


Wednesday, December 10, 2014

Kubatizwa kwa Moto Uwakao - 5


====  SIKU YA 11  ====

Kim, Joo-Eun

Kadiri nilivyoomba kwa bidii, nuru kali ilitokea mbele yangu, na mbele ya hiyo nuru alisimama Yesu. "Joo-Eun, nakupenda. Omba bila kukoma; omba kwa bidii; omba kwa moyo wako wote. Usiache kuomba." Nilihisi ujotojoto na niliweza kumwona Yesu kwa wazi zaidi. Ndipo nikatambua ni kwa nini Yesu aliniambia niinue mikono yangu juu zaidi. Niliweza kumwona wazi zaidi nilipofanya hivyo. Nikamwambia, "Haa! Nakuona waziwazi, Bwana. Ni vizuri sana, Yesu. Nakushukuru." Kutokana na kule kujisikia vizuri sana, nilijikuta ninaacha kuomba kwa muda kidogo. Mara lilitokea pepo chafu. Lilikuwa jeusi tii kuliko giza. Nikalifukuza kwa Jina la Yesu, na nikaendelea kuomba kwa kunena kwa lugha. 

Sunday, July 27, 2014

Kubatizwa kwa Moto Uwakao - 4
====  SIKU YA 10  ====

Kim, Joo-Eun: 
Wakati nikiwa nimezama katika kuomba kwa lugha, joka jekundu lilinitokea. Lilikuja kwangu kwa kasi na kunirukia. Lilikuwa na macho kama ya mamba na makucha makubwa makali, na likajaribu kunitisha kwa makucha yake. Moshi unaotia kinyaa ulitoka kwenye pua zake. "Ewe shetani mbaya, ondoka kwangu kwa Jina la Yesu." Nilikuwa napaza sauti kama mwanamke mwenye wazimu. Ndipo joka hilo likaelekea upande wa kaka  Haak-Sung.  Haak-Sung akashtuka. Kuomba

Saturday, July 19, 2014

Kubatizwa kwa Moto Uwakao - 3


Huu ni ushuhuda unaotokana na kitabu kinachojulikana kama Baptized by Blazing Fire, Devine Expose of Heaven and Hell kilichoandikwa na Mchungaji Yong-Doo Kim wa Korea. Ni ushuhuda mrefu ambao utakupa mafundisho, maonyo, utakutia moyo na kukuimarisha katika safari yetu ya kuelekea kwa Baba, Mbinguni.

Wednesday, July 16, 2014

Kubatizwa kwa Moto Uwakao - 2

Huu ni ushuhuda unaotokana na kitabu kinachojulikana kama Baptized by Blazing Fire, Devine Expose of Heaven and Hell kilichoandikwa na Mchungaji Yong-Doo Kim wa Korea. Ni ushuhuda mrefu ambao utakupa mafundisho, maonyo, utakutia moyo na kukuimarisha katika safari yetu ya kuelekea kwa Baba, Mbinguni.

Monday, July 14, 2014

Kubatizwa kwa Moto Uwakao - 1
Huu ni ushuhuda unaotokana na kitabu kinachojulikana kama Baptized by Blazing Fire, Devine Expose of Heaven and Hell kilichoandikwa na Mchungaji Yong-Doo Kim wa Korea. Ni ushuhuda mrefu ambao utakupa mafundisho, maonyo, utakutia moyo na kukuimarisha katika safari yetu ya kuelekea kwa Baba, Mbinguni.

Tuesday, June 24, 2014

Niliokolewa Toka Kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ya 10
Sura ya 8: Silaha za Mwamini


- Jina la Yesu
- Damu ya Yesu
- Neno la Mungu
- Sifa za Mkristo


Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani.” (Efe 6:10-11). 

“Nao wakamshinda kwa damu ya Mwana-Kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao; ambao hawakupenda maisha yao hata kufa.” (Ufu 12:11).

Sunday, June 22, 2014

Niliokolewa Toka Kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ya 9
Sura ya 7: Kazi za Maajenti wa Shetani

Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.” (Eph 6:11-12). 

Kitabu hiki hakitakuwa kimekamilika iwapo hakitaweka wazi mbinu mbalimbali za utendaji kazi za hizi nguvu za giza. Pia ni muhimu kwamba namna mbalimbali za kujidhihirisha kwao nazo ziwekwe wazi.

Tuesday, June 17, 2014

Niliokolewa Toka Kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ya 8
Sura ya 6: Majaribu na Ushindi

Kondoo wangu waisikia sauti yangu; nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu.” (Yohana 10:27-28) 

Baada ya kumpokea Kristo, jambo la kwanza lililotokea lilikuwa ni kutoweka kwa zawadi zote ambazo nilipewa kule baharini, yaani teleskopu, TV, mashati, picha nilizopiga kwenye maabara za ndani ya bahari na picha za malkia wa pwani ambazo zilikuwa nyumbani kwangu.

Saturday, June 7, 2014

Niliokolewa Toka Kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ya 7Sura ya 5: Kukutana kwangu na Yesu Kristo

Mwezi wa February 1985, tulikuwa na mkutano wetu wa kawaida baharini. Baada ya hapo niliamua kusafiri hadi Port Harcourt kwenye Jimbo la Rivers, kumtembelea mke wa marehemu mjomba wangu. Nilikutana na mtu aliyeitwa Anthony. Alikuwa na karakana yake kule Nwaja Junction, kwenye barabara ya Trans-Amadi, Port Harcourt, Jimbo la Rivers. Alituma ujumbe niende kwake na kwa kuwa kwenye kundi letu tuna sheria kwamba usikatae wito, niliamua kwenda. Nilienda kwake mchana siku ya Alhamisi. Alianza kwa kusema, “Mungu amenipa ujumbe kwa ajili yako.” Alitoa Biblia yake na kuanza kuhubiri. Kulikuwa na Wakristo wengine watatu wamekaa (mwanamume na wanawake wawili). Aliendelea na mahubiri yake kwa muda mrefu na sina uhakika kama niliyasikia yote. Hatimaye aliniambia nipige magoti kwa ajili ya kuombewa. Nilitii na nikapiga magoti kimyakimya.

Monday, June 2, 2014

Niliokolewa Toka Kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ya 6Sura ya 4: Jinsi shetani anavyopambana na Wakristo


“Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.” (Efe 6:12) 

Kupambana na Wakristo
Baada ya amri kutoka kwa Lusifa ya kupambana na Wakristo, tulikaa na kupanga njia zetu za kupambana nao kama ifuatavyo:

Sunday, April 27, 2014

Niliokolewa Toka Kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ya 5Kufanywa kuwa ajenti wa shetani

Sikuwa na hisia za kibinadamu wala huruma ndani ya moyo wangu tena. Niliingia kazini mara moja na kuharibu nyumba tano kwa wakati mmoja. Nyumba hizo zilizama ardhini pamoja na wakazi wake wote. Tukio hili lilitokea Lagos  Agosti 1982. Kontrakta aliyejenga nyumba hizo alishikiliwa kwa kosa la kutoweka msingi imara na alilipa faini kubwa sana. Uharibifu mwingi unaotokea duniani hivi leo hausababishwi na wanadamu. Kazi ya ibilisi ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Nasema tena,  shetani hana zawadi za bure!”

Thursday, April 17, 2014

Niliokolewa Toka Kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ya 4Sura ya 3: Utawala mwovu


Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu; mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. (Yohana 10:10) 


Baada ya kurudi Lagos, niliendelea na biashara; na baada ya wiki mbili nilirudi tena baharini. Malkia wa Pwani alinipatia kile aambacho alikiita ni “kazi ya kwanza”. Nilitakiwa kwenda kwenye kijiji changu na kumwua mjomba wangu, ambaye alikuwa ni mganga maarufu wa kienyeji, na ambaye huyu malkia  aliniambia kuwa ndiye aliyehusika kuwaua wazazi wangu.

Saturday, April 12, 2014

Mbinguni, peponi, kuzimu na jehanamu
Mpendwa mmoja aliniuliza maswali yafuatayo ambayo nimeona ni muhimu niyajibu kama Makala fupi kwa ajili hata ya faida ya watu wengine wenye maswali kama haya:


Swali la 1: Hivi watu wakifa, roho zao zinakuwa wapi hasa?
Swali la 2: Roho hizo zinakuwa katika hali gani hasa?

Sunday, April 6, 2014

Niliokolewa Toka Kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ay 3
Agano Langu na Alice
Mapema asubuhi moja, Alice aliniambia kuwa kulikuwa na sherehe ya muhimu iliyotakiwa kufanywa kwenye nyumba yake. Saa 8 usiku alileta mtoto mchanga wa kike anayetambaa, akiwa hai. Mbele ya macho yangu, Alice alitumia vidole vyake kunyofoa macho ya mtoto yule! Kilio cha mtoto huyo kiliniumiza sana! Kisha alimkatakata vipande na kumimina damu pamoja na nyama kwenye sinia na kuniambia nile. Nilikataa! Alinitazama moja kwa moja usoni na kile kilichotokea machoni mwake siwezi kukielezea kwa kuandika. Kabla sijajua nini kinaendela, nilijikuta si tu natafuna zile nyama, bali pia nilikuwa nalamba damu. Wakati haya yakiendelea alisema, “Hili ni agano kati yetu. Hautasema chochote kamwe utakachoona nikifanya au chochote kuhusiana na mimi kwa mwanadamu yeyote duniani. Siku utakayovunja agano hili, lako litatoweka.” Alimaanisha kuwa siku nitakayovunja agano hilo, nitauawa!

Monday, March 31, 2014

Niliokolewa Toka kwenye Nguvu za Giza - Sehemu ya 2

Sura ya 2: Kuingizwa Kundini

Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.” (Mithali 14:12).


Bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka; maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya; asema Mungu wangu.” (Isaya 57:20-21).

Tuesday, March 25, 2014

Niliokolewa Toka Kwenye Nguvu za Giza – Sehemu ya 1

Emmanuel Eni alizaliwa nchini Naijeria. Alipitia mateso na dhiki nyingi chini ya vifungo vizito vya ibilisi. Katika ushuhuda huu, anatusimulia kile kilichotokea maishani mwake, mateso aliyopata na hatiamaye jinsi Bwana alivyompa ushindi.

Sunday, March 16, 2014

Mwanafunzi wa Mchawi - Sehemu ya 5


(Waebrania 11:35-40)


Hii ni sehemu ya mwisho ya ushuhuda wa Jim McCoy aliyekuwa mwanafunzi wa mwanamke mchawi kule Marekani, lakini akaokolewa na Bwana Yesu na kutolewa ndani ya vifungo vya mauti.

Monday, March 10, 2014

Mwanafunzi wa Mchawi - Sehemu ya 4


Kuhubiri Injili kwa kila kiumbe na kila mahali


Matibabu ya kisaikolojia (psychotherapy) ni aina nyingine ya mazoezi ambayo yanaonekana ni ya kisayansi kabisa, kama njia ya kuwasaidia watu. Watalamu wengi wa  ‘psychotherapy’ hutumia taaluma hii kuwasaidia watu sababu hasa ya majonzi yao (depression) au kubadili namna ya tabia au mazoea mabaya waliyo nayo. Lakini ni nini hasa kinachoendelea humo? Wanafungua milango ya ndani na kwa kufanya hivyo, wanafungua njia kwa kazi za mapepo. Hii ni pamoja na aina zote za mapumziko ya kisaikolojia (psychological relaxations).

Wednesday, February 26, 2014

Mwanafunzi wa mchawi - Sehemu ya 3
Katika Sehemu ya 1 na ya 2 tuliona jinsi ambavyo Jim McCoy aliingizwa kwenye vifungo vya kipepo na mwanamke mchawi (lakini kwa ridhaa ya McCoy mwenyewe); lakini akajikuta kwenye mateso mengi. Hatimaye Bwana Yesu alimhurumia na kumtoa kwenye vifungo hivyo.

Katika sehemu hii, McCoy anaendelea kueleza mbinu na hila zinazotumika leo duniani; ambazo shetani na maajenti wake wanafanya juhudi za kuzieneza kote duniani ili, sit u watu wanaomkataa Yesu, bali hata Wakristo waweze kunaswa katika mtego na kuishia jehanamu.

Friday, February 21, 2014

Mwanafunzi wa mchawi - Sehemu ya 2


Yale makucha yalijaribu kunizuia tena lakini yakashindwa. Kwa hiyo, niliikamata ile Biblia na kuiweka kifuani pangu. Biblia ilijifunua yenyewe! Nilitaka kuinyanyua hadi kwenye mwanga wa mshumaa ambao nilikuwa tayari nimeshauwasha. Lakini shetani aliuzima ule mshumaa. Kwa hiyo, sasa kulikuwa na giza kabisa kwenye chumba kile. Na hivyo, sikuweza kusoma chochote kutoka kwenye kitabu hicho na sikuona kilichokuwa kimeandikwa kwenye ukurasa ule ambako Biblia ilijifunua yenyewe kimiujiza. Kulikuwa na giza totoro.

Sunday, February 2, 2014

Mwanafunzi wa mchawi - Sehemu ya 1Jim McCoy alikuwa ni mwanafunzi wa mchawi mkubwa wa Kimarekani. Ufuatao ni ushuhuda wake ambao aliutoa kwenye mkutano kuhusiana na  
New Age, kule Jamhuri ya Cheki kwenye mwaka 1995, miaka michache baada ya kuanguka kwa ukomunisti.
  
Bwana alimwambia, “Nenda kawaambie na wengine kile ambacho nimekutendea wewe, ili kwamba waweze kuamini kuwa ninakuja tena hivi karibuni.”

Sunday, December 15, 2013

Asili hasa ya Uislamu ni nini?
Je, wewe ni Mkristo? Je, wewe ni Mwislamu? Sote tuko kwenye safari ya kuelekea mbinguni huku tukiamini kuwa njia ile tuliyomo ndiyo sahihi; na njia ile waliyomo walio kinyume nasi haiko sahihi.

Ukristo na Uislamu ni dini kubwa ambazo zinadai kuwa zinaabudu Mungu mmoja aliyeumba mbingu na nchi tofauti na dini zingine ambazo zinaabudu miungu mingi. Hata hivyo, zipo tofauti za msingi sana kati ya Uislamu na Ukristo ambazo KATU haziwezi kufanya pande hizi mbili ziwe zote sahihi. Kwa mfano:

Friday, December 13, 2013

Saa 8 mbinguni - Sehemu ya 2
Mchungaji Ricardo Cid


Ndugu msomaji wa blog hii, katika sehemu ya kwanza ya ushuhuda huu tuliona jinsi ambavyo Ricardo amechukuliwa na malaika wa Bwana kupelekwa mbinguni kukutana na Bwana Yesu. Walikuwa wamepita mbingu ya kwanza na wako kwenye mbingu ya pili. Wakati akiwa anaangalia shughuli mbalimbali za mapepo kwenye mbingu hiyo, kwa mbali aliona nyota yenye mwanga mkali ikiwajia pale. Je, hiyo ilikuwa ni nyota ya namna gani? Na je, nini kiliendelea baada ya hapo? Tafadhali karibu kwenye sehemu ya 2 na ya mwisho ya ushuhuda huu wenye ujumbe muhimu kwa Kanisa.

Wednesday, December 11, 2013

Saa 8 mbinguni - Sehemu ya 1

Mchungaji Ricardo CidMchungaji Ricardo alipata mafunuo mbalimbali kutoka kwa Bwana Yesu kuhusiana na hali ya kanisa, haja ya kuwa waombaji wenye bidii, haja ya kujiandaa kwa ujio wa Bwana, unyakuo na kadhalika. Karibu kwenye Sehemu ya 1 ya ushuhuda huu wenye nguvu ambao, kupitia humu, Bwana atasema na moyo wako na kukupatia msukumo mwingine wa kusonga mbele zaidi katika safari hii ya kiroho katika maisha haya ya kimwili.

Wednesday, December 4, 2013

Jiandae kwa kurudi kwa Bwana! Sehemu ya 2
Mpendwa msomaji wa blog hii na mwana wa Mungu aliye hai, hii ni Sehemu ya 2 ya ushuhuda huu. Katika Sehemu ya 1, tuliona safari ya kwanza mbinguni ya dada Bernarda. Katika sehemu hii, anatueleza kile kilichotokea pale Bwana Yesu alipomchukua kwa mara ya pili na kwenda naye mbinguni kisha akamrudisha.

Friday, November 29, 2013

Jiandae kwa Kurudi kwa Bwana! - Sehemu ya 1
Dada Barnarda Fernandez alichukuliwa katika Safari ya Mbinguni mara 2 na Bwana Yesu. Alionyeshwa thawabu za mbinguni zilizoandaliwa kwa ajili ya watakatifu wa Bwana, unyakuo, Karamu Kuu na taji za uzima. Pia aliona hali ya Kanisa, hukumu ijayo na roho zilizopotea zilizoko kuzimu. Ufuatao ndio ushuhuda wake:

Saturday, November 23, 2013

Wakristo walio kwenye giza la nje
Dada Liyan ni mwenyeji wa China. Bwana alisema naye kwa njia ya maono na hata kumpeleka mbinguni na kuzimu. Anayo mafunuo mengi ya muhimu sana ambayo tunayahitaji mno, hasa katika nyakati hizi za mwisho. Tafadhali fuatana naye katika ushuhuda huu muhimu na Bwana atasema na moyo wako kwa namna ya ajabu sana.

Sunday, November 17, 2013

Yesu - nitoe humu kuzimu!(Hii ni picha tu ya mtandaoni - si ya Linda)


Ndugu msomaji, wako watu wengi sana wanaopita kwenye lindi la huzuni ambazo zimesababishwa na aina ya maisha au familia walimojikuta kiasi kwamba inaonekana kama kila kitu kimekwama. Haijalishi tunapita kwenye hali ngumu kiasi gani. Wito wa Bwana wa mabwana, Yesu Kristo bado uko palepale: Njoni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha (Mt 11:28). Bwana Yesu yuko kazini saa ishirini na nne. Karibu utiwe moyo na ushuhuda huu wa dada ambaye alishakata tamaa kabisa na kuamini kabisa kuwa tayari alikuwa kuzimu. Lakini Yesu anapoingia, kila kitu kinabadilika.

Sunday, September 29, 2013

Siri Inayohusu Moyo wa Mwanadamu - Sehemu ya 3
Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu,
kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini,
na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia,
na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.
(Mwanzo 1:26).


Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge,
na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu
kitakachowadhuru. (Luka 10:19).

‘Kutawala’ ni kuwa na mamlaka, amri au usemi wa mwisho juu ya jambo au hali. Hii ina maana kwamba chochote kilicho chini ya mamlaka hayo hakiwezi kufanya kilicho juu ya mamlaka hayo iwapo mamlaka yenyewe yamesimama sawasawa.

Monday, August 26, 2013

Kanisa Litanyakuliwa Wakati Wowote!
Yapo mambo mengi sana ambayo Wakristo tunapishana na kutofautiana katika mitazamo na tafsiri zake kuhusiana na Maandiko. Jambo mojawapo ni kuhusu unyakuo wa Kanisa. Baadhi ya watu husema kuwa  unyakuo utatokea kabla ya dhiki kuu; na wengine wanasema kuwa unyakuo utatokea baada ya dhiki kuu.

Saturday, August 17, 2013

Wachawi Wapigwa Kisha Waumbuliwa Waziwazi na Bwana Yesu! 
[Picha kutoka mtandaoni. Walioumbuliwa si hawa]

Mungu anatenda kazi. Kazi ya kueneza Injili ya Yesu Kristo si kazi nyepesi kwa sababu ushindani wake hautoki kwa wanadamu bali ni kutoka kwenye falme za giza zinazoongozwa na mapindikizi ya mapepo yanayoongoza majeshi kwa majeshi ya pepo wachafu.

Imeandikwa:
Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. (Waefeso 6:12).

Sunday, August 4, 2013

Nilipokuwa Nje ya Mwili Wangu Nilimwona Mungu, na Wafu Walio Hai!

Huu ni ushuhuda wa mtumishi wa Mungu, Dr. Roger Mills, ambaye anaishi North Carolina kule Marekani. Hii ni sehemu tu ya ushuhuda huo ambao ameuandika kwenye kitabu. Lakini nimeona niulete viyo hivyo katika ufupi wake, maana naamini kuwa kuna mambo ya muhimu mengi ya kujifunza katika sehemu hii kwa ajili ya uzima wetu wa milele katika Kristo Yesu.

Tafadhali karibu uendelee kupokea kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kile ambacho alimfunulia mtumishi wake kwa ajili yangu na yako.

Friday, July 12, 2013

Ushuhuda wa Rodolfo Acevedo Juu ya Mbinguni, Kuzimu na Hali ya Kanisa la Leo

Ufuatao ni ushuhuda wa Mwinjilisti Rodolfo kutoka Jamuhuri ya Domonika, ambao Bwana alimwonyesha kuhusiana na kuzimu, mbinguni pamoja na mambo yanayoendelea katika Kanisa la siku za leo.


Utangulizi
Mimi ni Mwinjilisti Rodolfo Acevedo Hernandez kutoka Jamuhuri ya Dominika. Koo langu limeathirika kutokana na usimuliaji wa ushuhuda huu lakini bado nitafanya hivyo tena leo hata kama kuna upinzani. Utukufu ni kwa Mungu! Tupo hapa kuhubiri Neno la Bwana Yesu Kristo na ninaenda kutoa ushuhuda ambao ulibadili maisha yangu na maisha ya maelfu kwa maelfu ya watu wengine!!

Monday, June 3, 2013

Akef Tayem, Mwislamu Kutoka Palestina Akutana na Bwana Yesu na Kuokoka - Sehemu ya 2

Hii ni sehemu ya 2 ya ushuhuda wa Akef Tayem, Mwislamu wa kutoka Palestina ambaye alikutana na Bwana Yesu, kisha akawa Mkristo. Ili kupata picha kamili, tafadhali anza kusoma sehemu ya 1 HAPA.

…………………….


Baada ya Akef Tayem kukataliwa na familia yake kwa sababu amekubali kumpokea Yesu Kristo maishani mwake, alijikuta akikosa kabisa hamu ya kula kwa siku zaidi ya 40 akiwa porini. Mwili wake ulidhoofika sana na kuishiwa maji. Yafuatayo ni mahojiano kati ya mtangazaji, Sid Roth and Akef Tayem:

Saturday, May 11, 2013

Siri Inayohusu Moyo wa Mwanadamu - Sehemu ya 2
Mwanadamu alivyoumbwa

Tukisoma Biblia kuhusiana na uumbaji wa mwanadamu, imeandikwa hivi:

Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai; mtu akawa nafsi hai. (Mwanzo 2:7).

Kulingana na andiko hili, tunajifunza yafuatayo:
(a) Mwanadamu ana sehemu kuu mbili.
(b) Sehemu ya kwanza ni mavumbi, yaani mwili unaoonekana 
     kwa  nje na tunaweza kuugusa.
(c) Sehemu ya pili ni pumzi ya uhai ambayo iko ndani na hatuwezi
     kuiona wala kuigusa.
(d) Mavumbi pamoja na pumzi ya uhai yanaunda nafsi hai.

Thursday, May 9, 2013

Siri Inayohusu Moyo wa Mwanadamu – Sehemu ya 1
Mungu anasema mengi sana kuhusiana na moyo. Lakini moyo ni nini? Na umuhimu wa moyo ni nini katika maisha yetu ya kiroho na ya kimwili?

Hebu angalia maandiko machache yafuatayo na uone kile ambacho Bwana anasema kuhusiana na moyo.

Sunday, April 21, 2013

Yesu ni Njia Pekee ya Kwenda Mbinguni

Yohana 19:1  Basi ndipo Pilato alipomtwaa Yesu, akampiga mijeledi.

Yohana 19:2  Nao askari wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi la zambarau.

Yohana 19:3  Wakawa wakimwendea, wakisema, Salamu! Mfalme wa Wayahudi! Wakampiga makofi.

Yohana 19:4  Kisha Pilato akatokea tena nje, akawaambia, Mtu huyu namleta nje kwenu, mpate kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yo yote kwake.

Mwanamke wa Kiislamu Aokoka Baada ya Yesu Kumjia Ndotoni

Katika kukua kwangu, mara zote nilimwona Mungu kama yuko mbali sana. Nilikuwa nikimuogopa sana. Na nilikuwa nikijaribu kumpendeza kwa matendo yangu yote, huku nikijitahidi kubakia safi kulingana na mafundisho niliyopokea, nikiwa kama mwislamu wa kishia.

Nilikuwa nikijitahidi kufanya zile swala 5 kwa siku, huku nikigeukia kwenye Ka’aba, Makka. Pamoja na matendo yangu haya mazuri, nilikuwa sina uhakika ni wapi nitakwenda baada ya maisha haya.

Na tena, kwa sababu ya vita na hali ilivyokuwa nchini, nikiwa nimezaliwa wakati wa mapinduzi na kuona vijana hawa wote waliouawa, nilianza kumhoji Mungu. “Hivi wewe kweli upo ilhali haya yote yanatokea?” Na mara zote mama yangu alikuwa akiniambia, “Nyamaza. Utakwenda motoni. Hutakiwi kumhoji Mungu!”

Je, Mtume Muhammad Yuko Wapi Hivi Leo?
Mungu hutufunulia mambo mbalimbali kupitia watumishi wake mbalimbali anaowachagua ili kutujulisha yale yaliyopo na hata yajayo; yaliyo katika ulimwengu huu na pia ule ujao. Wapo watu wengi ambao Mungu amewatumia kutufahamisha juu ya mbingu na hata juu ya kuzimu.


Bo Ra Choi ni mchungaji kutoka Korea ya Kusini. Mchungaji huyu amekuwa akionyeshwa maono mbalimbali na Mungu kuhusu mambo ya ulimwengu wa roho. Mojawapo ya maono aliyoonyeshwa yanamhusu Muhammad, mtume wa Uislamu.


Je, Muhammad yuko wapi hivi leo? Tafadhali bofya HAPA ili kupata jibu.

Tuesday, April 9, 2013

Kuna Nguvu Katika Mawazo Yetu – Sehemu ya 3
MPANGO WA MUNGU KUHUSU MAWAZO YETU

Bila mimi hamuwezi

Mawazo yetu ni muhimu sana kwa maisha yetu ya sasa na yale yajayo. Kwa hiyo, Mungu anayo mengi ya kusema kuyahusu. Ametuwekea utaratibu na mwongozo wa kuweza kuvuna baraka zake kwa kupitia kwenye mawazo yetu. Hata hivyo ni muhimu kukumbuka wakati wote kuwa msaada wetu unatoka kwa Bwana. (Zaburi 124:8). Pia Yeye anasema: “Mimi ni mzabibu ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana; maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote.” (Yohana 15:5).